Bim Learn

ابزار Split Face در رویت

ابزار Split Face در رویت : ابزاری برای متریال دهی به یک سطح، برای مثال زمانی که بخواهیم به آن سطح چندین متریال متفاوت بدهیم.

یکی از راهها برای این موضوع ترسیم چندین سطح به صورت جداگانه است و سپس به هر قسمت متریال جداگانه نسبت داد و یا میتوان از ابزار Split Face در رویت استفاده کرد، با استفاده از این ابزار می توانید سطحی از کار را به چند قسمت تبدیل کنید و به هرکدام یک از قسمت ها متریال جداگانه نسبت داد.

روش کار:

ابتدا وارد سربرگ Modify شده و در پانل Geometry بر روی ابزار Split Face کلیک کنید.

پس از کلیک کردن روی ابزار بر روی سطح کار خود (به عنوان مثال روی دیوار یا کف) کلیک کنید.

با استفاده از ابزارهای ترسیمی در پانل Draw می توانید روی سطح کار را طراحی کنید و یا محدوده ی مورد نظر برای جدا کردن را ترسیم کنید.

پس از طراحی سطح مورد نظر Finish  را می زنید. در این قسمت شما می توانید به صورت جداگانه، با استفاده از ابزار Paint  در همان پانل Geometry ، به هر جداره از سطح کار خود متریال مورد نظر را نسبت بدهید، همانند تصویر زیر:

گردآورنده : محمد پاک نظر – مریم محمودی خواه

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*