Bim Learn آموزش بیم

افزونه Librarian برای رویت

افزونه Librarian برای رویت برنامه کاربردی شامل دو بخش است :
با توجه به این افزونه می توان تهیه یک فهرست قابل جستجو از اجزا امکان دسترسی آسان به کتابخانه‌های استاندارد را فراهم می‌کند و کتابخانه‌های مبتنی بر پروژه را برای دیدن پارامترهای نمونه و نمونه فمیلی هایی که اولین بار آن‌ها را وارد پروژه می‌کنند , شخصی سازی می‌سازند .

لطفا ً توجه داشته باشید که این افزونه تنها با فمیلی های  revit کار می‌کند . فمیلی هایی مانند دیوار , کف , ابعاد و امثال آن‌ها نمی‌توانند از طریق این برنامه مدیریت شوند .
بخش آمار پروژه اطلاعات زیر را برای کاربران فراهم می‌کند تا سلامت پروژه را ارزیابی کنند :
تعداد موارد در پروژه , ذخیره , و همزمانی عناصر در پروژه را با دسته‌بندی تعداد نظرات در پروژه شامل دیدگاه‌هایی که بر روی صفحات و آن‌هایی که نیستند , تنظیم کنید .

افزونه Librarian برای ورژن های ۲۰۱۸ , ۲۰۱۹ , ۲۰۲۰ می باشد .

پسورد :

Bimlearn.org

 

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*