Bim Learn آموزش بیم

تعامل سازمانی نرم افزار Autodesk Revit با برنامه های کاربردی برای تحلیل ساختاری(۲)

 

تعامل سازمانی نرم افزار Autodesk Revit با برنامه های کاربردی برای تحلیل ساختاری

 

در تصویر زیر ما تمام روند را نشان می دهیم. ما یک قاب چند منظوره متشکل از سه ستون و دو تیر با پروفیل I شکل را در نظر می گیریم. مدل اطلاعاتی این قاب، که در Revit ترسیم شده است، در شکل ۲ نشان داده شده است.

شکل ۲. مدل چند قاب ایجاد شده در Revit

 

اگر کاربر به طور خاص دکمه نوار ابزاری که به Revit اضافه شده را انتخاب کند ( این دکمه در نوار “Add-Ins”  در پنل “External” Revit واقع شده است) ، کار پلاگین ها در حالت تعاملی اجرا می شود که کاربر می تواند یک یا چند عنصر سازه ای  یا ساختمان را انتخاب کند (شکل ۳)

نتیجه عملیات این پلاگین یک فایل متنی است که حاوی پارامترها برای تمام اجزای سازه ای ساختمان انتخاب شده است. (شکل ۴ ) از جمله پارامترهایی که برای تجزیه و تحلیل ساختاری بعدی لازم است، در شکل ۴ مشخص شده است.

شکل  ۴ –

گام بعدی فرآیند هماهنگی بین Revit و IRA 2.0 شروع برنامه converter است. converter درC ++  به عنوان برنامه کنسول توسعه داده شده است. هدف از converter  خواندن یک فایل ایجاد شده توسط پلاگین Revit  و سپس برای انتخاب و تبدیل پارامترهای مورد نیاز به سازگاری با نرم افزار تحلیل ساختاری IRA 2.0.  می باشد.

سپس مبدل به طور خودکار IRA 2.0 را اجرا می کند که مدل FEM را برای ساختارهای انتخابی Revit تولید می کند. در برنامه IRA 2.0 کاربر می تواند بارهای مختلف را ضمیمه، پارامترهای طراحی هندسی و فیزیکی را تنظیم کند و تجزیه و تحلیل قدرت توسط FEM را انجام دهد. (شکل ۵)

شکل ۵ مدل FEM در IRA 2.0.

 

نتیجه

روش توصیف شده و نرم افزار توسعه یافته (پلاگین رویت، converter ، IRA 2.0 ) اجازه می دهد تا قابلیت همکاری بین برنامه (BIM Autodesk Revit) و نرم افزار structural analysis  یا تجزیه و تحلیل ساختاری ( IRA 2.0 ) انجام شود.

گردآورنده : مریم محمودی خواه

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*