Bim Learn آموزش بیم

تفاوت بین Revit Architecture، Structure و MEP چیست؟

تفاوت بین Revit Architecture، Structure و MEP چیست؟

ما اغلب این سوال را از مشتریان – به خصوص پیمانکاران و شرکت های چند رشته ای دریافت می کنیم. پس از انتشار Revit 2010 Subscription Advantage Pack (s)، همپوشانی بین Revit Architecture ، Structure و MEP قطعا افزایش یافته است.

ساده ترین راه برای توصیف تفاوت های عمده، مقایسه ی روابط نوار ابزار (ribbon ) بین سه نسخه Revit است.

گرفتن تصاویر زیر از Revit Architecture2011، Revit MEP 2011 و Revit Structure2011 قبل از استفاده از مزایای اشتراک در سال ۲۰۱۱ است.

برخی از تفاوت ها بین پانل ها (ribbon  ) در این سه نسخه:

نکته: (این موارد یک لیست جامع و ۱۰۰٪ نیست)

 1. سربرگ ها برای هر سه متفاوت می باشد.
 2. سربرگ Modify برای هر سه یکسان است.
 3. Architecture و MEP دارای Decal ها هستند، اما Structure اینطور نیست.
 4. در Architecture ، MEP Spaces وجود ندارد.
 5. معماری دارای سربرگ Analyze نیست، Structure و MEP دارای جداول Analyze خاص هستند.

نکته: هنگامی که Revit Architecture 2011 Advantage Subscription Advantage Pack / Conceptual Analysis را نصب می کنید، یک سربرگ تجزیه و تحلیل بر روی نرم افزار اضافه خواهد شد.

 1. Structure دارای Architecture Rooms یا فضاهای MEP نمی باشد.
 2. Structure دارای ابزار ceilings نمی باشد.
 3. Structure فقط دارای میلگرد (rebar) است
 4. Structure دارای تب ” Architect و Site “، می باشد ولی MEP تنها تب ” Architect” را دارد و شامل ابزار Site نمی باشد.
 5. MEP دارای ابزارهای Openings by Face ، Shaft ، Wall ، Vertical ، یا Dormer نمی باشد.
 6. MEP فقط می تواند فایلهای gbXML را ایمپورت کند.
 7. MEP دارای ویژگی های additional Copy/Monitor برای Air Terminals ، Lighting Fixtures ، Mechanical Equipment و Plumbing Fixtures می باشد.

در تصاویر زیر روبانها با تفاوتهای اصلی گفته شده، که به رنگ قرمز مشخص شده اند:

 

Revit MEP :

 

Revit Architecture :

 

Revit Structure :

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

  تجهیزیار پاسخ

  جالب بود ! سپاس از اطلاعات تان !

   محمد پاک نظر بیم لرن bim learn پاسخ

   سپاس