سایت Bimlearn برای مهندسین و دانشجویان علاقه‌مند در حوزه آموزش Bim در صنعت ساختمان و هدف از آن، ارتقاء و توسعه مدلسازی ساختمان  است.

در این وبسایت آموزش‌هایی به شکل ویدئو، کتاب، کتب الکترونیکی و مقاله به علاقه مندان صنعت ساختمان تقدیم می شود.

 

این وبسایت زیر نظر محمد پاک نظر اداره می شود.

سوابق کاری و علمی محمد پاک نظر 

 • کارشناس ارشد معماری
 • مولف کتاب رویت
 • اولین مولف الکترونیکی داینامو
 • مترجم تنظیمات کامل وی ری
 • مترجم مقالات در خصوص بیم

مدرس نرم افزارهای

 • AutoCad
 • Revit
 • Photoshop
 • 3Dmax
 • Vray
 • Dynamo
 • آموزش جامع نرم افزار رویت به صورت تخصصی
 • آموزش مباحث بیم و پارامتریک
 • مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی