Bim Learn

قفل کردن فایل رویت

قفل کردن فایل رویت با پلاگین : با استفاده از پلاگین قفل کردن فایل برای رویت ، خیلی راحت می توانید پروژه های خودتان را قفل کنید.

این کار برای زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که بتوانید برای سو استفاده و دزدیده شدن فایل هایتان جلوگیری کند و تا زمانی که خود شما نخوایید نمی توانیید فایل اصلی را به کارفرما یا شخص تحویل دهید .

آموزش های تخصصی در در پک رویت محمد پاک نظر 

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*