Bim Learn

مهمترین ضوابط پارکینگ در ساختمان چیست؟

مهمترین ضوابط پارکینگ در ساختمان چیست؟

یکی از دغدغه هایی که امروزه طراحان خیلی با آن سرو کار دارند.

مطمئنا ضوابط بسیار زیادی در پارکینگ ساختمان وجود دارد اما در این ویدیو به بررسی یکی از مهمترین آن ها می پردازیم .

مدرس : محمد پاک نظر

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*