Bim Learn

نورها در V-Ray

نورها در V-Ray

نورها در V-Ray به طور خاص برای کار با V-Ray طراحی شده اند. همچنین، میتوانند سایه های بسیار موثری را برای نرم افزار ۳D MAX فراهم کنند تا صحنه های بسیار زیبایی را به وجود بیاورند.

میتوانید از نورهای استاندارد V-Ray برای نرم افزار ۳D Max استفاده کنید. V-Ray شامل مجموعه ای از نورها است که به طور خاص برای ارائه با موتور V-Ray طراحی شده اند.

V-Ray همچنین، دو گزینه ی سایه را برای نور استاندارد ۳D Max ارائه میدهد. سایه ی Ray Traced که این سایه ها به طور مشابه با استانداردهای ۳D Max کار می کنند، اما برای کار با V-Ray بهینه شده اند.

برای استفاده از نورهای ویری، وارد پنل create می شویم و پس از ورود به تب Lighting ، روی V-Ray کلیک می کنیم.

پس از انتخاب V-Ray ، اسلایدهای متفاوتی ظاهر خواهد شد که به آنها خواهیم پرداخت.

V-Ray Light اولین گزینه است که با کلیک روی این گزینه، بخش تنظیمات ظاهر خواهد شد.

میتوانید منابع نوری خود را تغییر دهید مانند Disc ، Mesh ، Sphere ، Dome و Planeکه هرکدام از این منابع نوری را میتوان به بخشی از پروژه نسبت داد. در ادامه ی آموزش، به آن خواهیم پرداخت.

Plane : گزینه ی اول Plane است که به عنوان منابع نوری طبیعی مورد استفاده قرار

می گیرد و به شکل مربع یا مستطیل است. برای استفاده از نورهای plane ، از نوار ابزار V-Ray

نیز میتوانید استفاده کنید.

مثالهایی که میتوان منابع نوری plane را به آنها نسبت داد:

هنگامیکه بر روی نور صفحه ای (Plane) کلیک کردید، تنظیماتی ظاهر خواهد شد که به این تنظیمات خواهیم پرداخت.

نکته: این پنجره برای نورهای دیگر نیز تکرار خواهد شد. لذا برای قسمتهای دیگر از این تنظیمات چشم پوشی خواهیم کرد و موارد جدید را به آموزش اضافه خواهیم کرد.

On : با استفاده از این گزینه، می توانید نور خود را روشن و خاموش کنید.

Type : با استفاده از این گزینه، میتوانید نوع نور خود را تغییر دهید.

Targeted : این گزینه برای زمانی است که هدف نوری را به سطح جسم مشخص میکند. همچنین، هنگامی که بخواهید هدف نور خود را نسبت به جسم تغییر داده و فاصله ی آن را تنظیم کنید، گزینه ی بسیار مناسبی است.

length-Half : در این قسمت، میتوانید طول نور خود را تغییر دهید.

width-Half  : در این قسمت، میتوانید عرض نور خود را تغییر دهید.

Units : بخش بسیار مهمی برای شدت جریان نور است که نکته های بسیار قابل توجهی دارد.

استفاده از واحدهای صحیح هنگام کار با دوربین ضروری است. واحد صحنه را در نظر می گیرد تا نتیجه ی صحیح را برای مقیاس کاری مورد استفاده، تولید کند.

مقادیر عبارتند از:

Default (image) : هنگام کلیک روی این گزینه، با هرگونه تغییر در ابعاد و اندازه ای که به نور خود می دهیم، طول و عرض آن را کوچکتر و بزرگتر در نظر می گیریم، مقدار شدت نوری نیز تغییر خواهد کرد و با توجه به ابعاد آن، مقدار شدت نیز تغییر می کند.

Luminous power (lm) : مجموع نیروی نور قابل مشاهده در لومن اندازه گیری می شود و هنگام استفاده از این واحد، شدت نور به ابعاد و اندازه ی آن بستگی ندارد. با تغییرات ابعاد و اندازه، شدت آن تغییر نمی کند.

Luminance (lm/m²/sr) : هنگام استفاده از این تنظیمات، شدت نور به اندازه ی آن بستگی دارد. با تغییرات ابعاد و اندازه، شدت آن نیز تغییر می کند.

Radiant power (W) : مجموع نیروی قابل اندازه گیری به واحد وات است و هنگام استفاده از این قسمت، شدت نور به اندازه ی آن بستگی ندارد.

Radiance (W/m²/sr)  : هنگام استفاده از این تنظیمات، شدت نور به اندازه ی آن بستگی دارد.

Multiplier  : با استفاده از این قسمت، میتوانید مقدار شدت نور را تنظیم کنید.

Mode : این بخش حالت تعیین کننده ی رنگ محیط است و به دو صورت تقسیم می شود.

Color : هنگامی که این گزینه را انتخاب کنید، میتوانید مقدار رنگ را برای روشنایی خود در نظر بگیرید.

Temperature : اگر این گزینه را انتخاب کنید، رنگ نور و منبع با مقدار دمای تعیین شده در کلوین مشخص می شود.

Texture  :با فعال بودن این گزینه، میتوانید یک عکس به نور خود نسبت داده و آن را در محیط نشان دهید.

Res  : با استفاده از این بخش، میتوانید وضوح را مشخص کنید که یک امر بسیار مهم برای نمونه برداری از تکسچر مورد نظر است.

نکته:  هرچه اندازه ی نور صفحه ی ما کمتر باشد، سایه ی درون کار تیره تر می شود و هر چه اندازه ی نور بیشتر باشد، سایه کمتر و کمرنگتر دیده می شود. اما نکته ی بسیار قابل توجه دیگر این است که اگر واحد کاری با شدت نور و اندازهی آن رابطه ی مستقیم نداشته باشد، همانند واحد Default که هرچه اندازه بزرگتر شود، شدت نور هم بیشتر خواهد بود.

میتوانید به نورهای تابیده شده، تکسچر یا متریال نسبت بدهید.

اگر تیک گزینه ی Texture فعال باشد، میتوانید به نورهای خود نوعی تکسچر نسبت بدهید و در قسمت No Map  تکسچر یا متریال خود را به آن نسبت دهید. اگر روی No Map کلیک کنید، پنجره ای ظاهر خواهد شد که باید نوع متریال یا تکسچر خود را وارد کنید. در مباحث متریال توضیح داده خواهد شد.

گردآورنده : محمد پاک نظر ، مریم محمودی خواه 

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*