Bim Learn

پاک کردن Recent File در رویت

پاک کردن Recent File در رویت : خیلی وقت ها هنگام بارگذاری نرم افزار رویت خود با فایل های اخیری که در نرم افزار کار کرده اید رو به رو شده اید .

در این ویدیو نحوه پاک کردن فایل های اخیر که در نرم افزار می توان پاک کرد را آموزش داده ایم .

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*