Bim Learn آموزش بیم

پلاگین Ductulator در رویت

پلاگین Ductulator در رویت :  آیا شما تا به به صورت دستی به تغییر مجدد کانال در  Revit پرداخته اید؟ و  از زمان ناچیز برای پیدا کردن این موضوع ناامیدشده اید؟ اگر این مورد است، پس این پلاگین برای شما مناسب است!

با پلاگین Ductulator در رویت ، شما می توانید ظرف چند ثانیه اندازه گیری کنید، با انتخاب یک کانال و انتخاب اندازه یکی از دو طرف را انجام دهید.

در لینک زیر پلاگین را دانلود کنید و نحوه آموزش آن را ملاحظه کنید.

 Version:2020,۲۰۱۹,۲۰۱۸,۲۰۱۷

پسورد :

Bimlearn.org

 

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*