Bim Learn

پلاگین Select Conduit Network برای رویت

پلاگین Select Conduit Network برای رویت را می ‌توان برای انتخاب کل conduit network  ، به جای استفاده از دکمه Tab و کلیدهای میانبر استفاده کرد . به سادگی چند conduit network را انتخاب کنید، ابزار را اجرا کنید،  شبکه برای هر قطعه اضافه خواهد شد . می توانید یک شرتکات اضافه کنید را سرعت کارتان را بالا ببرد .

پلاگین Select Conduit Network برای ورژن های  ۲۰۱۷,۲۰۱۸,۲۰۱۹,۲۰۲۰ می باشد .

پسورد :

Bimlearn.org

Download

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*