Bim Learn

کاربرد ابزار Navigation Bar در رویت

کاربرد ابزار Navigation Bar در رویت : هنگامی که در دید ۲ بعدی و ۳ بعدی قرار بگیریم، سمت راست پروژه Navigation Bar برایمان ظاهر می شود بریم که به آن بپردازیم

 

بخش اول ۲D Wheel  است با کلیک بر روی آن، منوی زیر برایمان نمایش داده می شود:

در دید ۲ بعدی بخشهای آن غیر فعال می باشد.

قسمت دوم Zoom in Region  می باشد که برای زوم کردن کار ما در پروژه استفاده می شود.

هنگام کلیک بر روی آن بخشهای زیر برایمان ظاهر می شود. در ادامه به توضیح آن می پردازیم:

:Zoom in Region با کلیک کردن بر روی این گزینه می توان یک قسمت صفحه را برای خود انتخاب کرد و همان بخش انتخاب شده را زوم کرد.

:Zoom Out (2X) با کلیک کردن روی این گزینه صحنه ما دو برابر کوچک می شود.

:Zoom to Fit با کلیک کردن روی این گزینه تمام عناصری که در پروژه وجود دارد را به نمایش می گذارد.

Zoom All to Fit: با کلیک کردن روی این گزینه تمام عناصر به صورتFit   برایمان ظاهر می شود.

Zoom Sheet Size:  با توجه به صفحه عمل زوم را انجام می دهد.

Previous Pan/Zoom: با کلیک کردن روی این گزینه حالت زوم قبلی برایمان تکرار می شود.

Next Pan/Zoom: با کلیک کردن این گزینه حالت زوم بعدی برایمان تکرار می شود. (در صورتی که Previous Pan/Zoom زده شود برایتان ظاهر می شود)

(نکته : ممکن است در مواقعی این پنجره برایمان غیر فعال شود یا با زدن تیک ضربدر آن دیگر در دید ما نباشد که برای آوردن آن کمی جلوتر در بخش تبها توضیح کامل خواهیم داد).

اگر در دید ۳ بعدی پروژه قرار بگیریم Navigation Bar  کمی متفاوت خواهد شد و با تصویر زیر روبرو خواهیم شد.

هنگامی که روی گزینه Navigation Wheel  (تصویر ۱ قسمت پایین) کلیک کنید پنجره ای برایتان ظاهر می شود .

در تصویر شماره ۲ شما می توانید حالت دید خود را زوم کنید، در فضای ۳ بعدی چرخش ایجاد کنید و یا کار خود را در مرکز تصویر قرار دهید.

 

هنگامی که فلش Navigation Wheel  را بزنید تصویر زیر برایتان ظاهر می شود که شما می توانید حالتهای Navigation wheel  را تغییر دهید.

هنگامی که در دید ۳ بعدی می رویم قسمت View Cube  برایمان ظاهر می شود که شما می توانید دید پروژه خود را تغییر دهید و به نماهای مورد نیاز خود بروید.

و همچنین با کلیک سمت راست کردن روی آن می توانیم به تنظیمات آن بپردازیم و همینطور به دیدهای مورد نیاز برای پروژه خود رفته و ادامه کاررا انجام دهیم.

و برای مدیریت کردن View Cube  می توانید به بخش Option  بروید یا به منوی File  بروید. ( در ورژنهای پایینتر بر روی  R  (بالا سمت چپ نرم افزار) کلیک کنید.)

و سپس بر روی Option  کلیک کنید و وارد بخش مربوطه شوید؛ همانند تصویر زیر:

گردآورنده : محمد پاک نظر – مریم محمودی خواه

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*