Bim Learn

مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM)چیست؟

BIM

BIM مخفف مدل سازی اطلاعات ساختمان و یا مدل اطلاعات ساختمان است.

BIM یک فرآیند طراحی ساختمان را به طور مشترک با استفاده از یک سیستم یکپارچه از مدل های کامپیوتری به جای مجموعه های جداگانه ای از نقشه ها توصیف می کند.

این مزایای فوق العاده ای را در صرفه جویی در هزینه و زمان، دقت بسیار بیشتری در برآورد، و اجتناب از خطا، تغییرات و دوباره کاری به علت از دست دادن اطلاعات ارائه می دهد.

برای دستیابی به تمام مزایایی که ارائه می دهد، در معماری، مهندسی و ساخت و ساز باید یاد بگیرند که در راه های اساسی جدید کار کنند.

تعریف BIM :

BIM ارائه دیجیتالی ویژگی های فیزیکی و عملکردی یک وسیله  و یک منبع دانش مشترک برای اطلاعات در مورد تسهیلاتی که پایه قابل اعتماد برای تصمیم گیری ها در طول عمر آن را تشکیل می دهد.

هم تکنولوژی و هم فرایندهای کاری ضروری هستند:

درک معنای واقعی BIM ساده تر از توضیح آنچه انجام شده است.

تعریف بالا از موسسه ملی علوم ساختمان در ایالات متحده آمده است، اما خیلی گزینه ها پیشنهاد شده است همه آنها موافقند که BIM اتحاد یک تکنولوژی و مجموعه ای از فرآیندهای کاری است تعاریف گوناگونی تاکید بر روی یکی یا دیگری دارند، اما پذیرش گسترده ای وجود دارد که بدون وجودهر دو قسمت ناقص خواهد بود.

توجه داشته باشیم که یک سیستم یکپارچه از مدلها دقیقا به این معناست و همکاری در رشته ها کافی نیست. همه افراد درگیر باید با هم کار کنند و نکته بسیار مهمی که باید توجه داشته باشیم این است که BIM بر طبق طبیعت چند رشته ای است.

BIM یک سیستم اجتماعی :

منظور از یک سیستم اجتماعی چیست؟

ترکیبی از تکنولوژی تولید شده و پیامدهای اجتماعی و نهادی اجرای آن در جامعه است مثال خوبی که برای درک بهتر خواهیم زد همانند شبکه تلفن می باشد که  فقط یک مجموعه از سیم نیست بلکه این شامل رفتارهای مرتبطی خواهد بود که به تشکیل این فرآیند می پردازد.

BIM یک سیستم است زیرا می توان آن را به عنوان یک نهاد متحد متشکل از بسیاری از اجزای تعاملی فیزیکی و غیره توصیف کرد.

 

BIM یک سیستم چند لایه :

در هسته فنی نرم افزاری است که امکان مدل سازی ۳بعدی و مدیریت اطلاعات را فراهم می کند. استفاده گسترده از نرم افزار در نهایت منجر به درک کاملتری از هسته فنی می شود.

کارهای عملی بعد از تکنولوژی می  آیند حرکت به فراتر از نرم افزار این درک را به وجود می آورد  که BIM بسیار بیشتر از هسته فنی وجود دارد که  این امر واضح تر می شود به طوری که هسته های فنی با گسترش امکانات به شیوه های اجتماعی شکل می دهند.

در ابتدا این به معنی همکاری بیشتر بین رشته های مختلف است  در نهایت این منجر به ایجاد یک محیط کاملا نوین و فرهنگی جدید می شود.

همچنین می توانید برای خواندن مقاله با عنوان

Revit چیست مراجعه کنید.BIM

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*