Bim Learn آموزش بیم

LOD در بیم چیست؟

LOD در بیم

LOD در بیمفرآیند طراحی و ساخت یک ساختمان شامل مراحل متعدد با سطوح مختلف جزئیات است که منجر به طراحی مفهوم تا طرح های ساخت و ساز و در نهایت ساخت ساختمان می شود.

روند طراحی سنتی در نمودار زیر شرح داده شده است و شامل پیش طراحی، طراحی مفهومی، طراحی طراحی و طراحی نهایی می شود که در ساخت و ساز ساختمان فعالیت می کند.

مفهوم LOD در بیم : Level of Detail

مفهوم سطح جزئیات (LOD) ابتدا توسط Vicosoftware ، یک شرکت تجاری که نرم افزار تجزیه و تحلیل ساخت و ساز را تولید می کند مطرح شد که این ویژگی  در تلاش برای اتصال مدل دیجیتال با هزینه ساختمان بود.

به این منظور، مدل دیجیتال و پارامترهای آن باید در هر مرحله از فرآیند طراحی قابل دسترسی و درک شود.

در نتیجه، شرکت اصطلاح «سطح جزئیات» را برای توصیف مراحل مختلف فرآیند طراحی و تعریف پایداری عناصر ساختاری متنوع، هر مرحله ای که ممکن است به آن تعلق داشته باشد، به منظور اتصال این عناصر به هزینه های همراه خود، توسعه داد. سیستم حاصل شامل چهار سطح است: LOD 100 ، در آن مرحله اطلاعات هنوز دائمی نیستند؛ LOD 200، که تنها برخی از عناصر مدل را می توان در نظر گرفت؛ LOD 300، جایی که عناصر خاص و مرتبط با هزینه واقعی هستند؛ و LOD 400، در آن مرحله ساختمان کاملا تعریف شده است.

رابطه بین LOD و فرآیند طراحی همیشه مطلق نیست. به عنوان مثال، در حالی که فرایند طراحی هنوز در مرحله LOD 200 است، پوسته ساختمان قبلا توسط کاربر کاملا تعریف شده است. بنابراین، LOD باید یک استراتژی برای فرایند طراحی محسوب شود که کیفیت و کمیت اطلاعات موجود در مدل BIM را تعریف می کند.

 

اما مزایایLOD در بیم 

مزایای LOD در بیم استفاده از یک روش استاندارد برای طراحی یک ساختمان مزایای خاصی نسبت به روش طراحی سنتی دارد. LOD تیم طراحی را با یک چارچوب سازمانی روشن با تعریف اطلاعات مورد نیاز برای همکاری مؤثر با سایر مهندسین و صاحب نظران فراهم می کند و دیدگاه واضحی از هر مرحله از طراحی را فراهم می کند. بنابراین، LOD  یک ابزار است که می تواند توسط مدیران پروژه برای ارائه اطلاعات لازم برای طراحی تیم در هر مرحله از فرآیند طراحی به منظور بهبود بهره وری و مدیریت زمان مورد توجه قرار گیرد. LOD شامل سازماندهی و کنترل عناصر یک ساختمان می باشد از مفهوم خود تا مرحله ساخت و ساز. این یک ابزار ضروری محسوب می شود و هنگامی که به طور موثر استفاده می شود، ارتباطات را بهبود می بخشد، موجب صرفه جویی در زمان، مشاهده دقیق پیشرفت ساختمان به مالک و کنترل بیشتر هزینه های ساخت و ساز می شود.

 

نویسنده و مترجم : محمد پاک نظر 

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*