آبجکت لامپ آویز رویت ۲

آبجکت لامپ آویز رویت 2

آبجکت لامپ آویز رویت ۲ آبجکت لامپ آویز همراه نورهای ies برای نرم افزار  رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۶۱۹ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از …

Read More »

آبجکت چراغ رویت

آبجکت چراغ رویت

آبجکت چراغ رویت آبجکت چراغ  همراه نورهای ies برای نرم افزار  رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۸۵۸ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده …

Read More »

برطرف کردن مشکل جدا شدن حروف فارسی در فتوشاپ

برطرف کردن مشکل جدا شدن حروف فارسی در فتوشاپ    خیلی وقت ها مشکلاتی درون فتوشاپ برایمان پیش آمده که فونت های نوشته شده به صورت جداگانه یا برعکس نوشته می شود . در این ویدیو کوتاه به برطرف کردن مشکل جدا شدن حروف فارسی در فتوشاپ  خواهیم پرداخت .   …

Read More »

آبجکت نور افکن رویت

آبجکت نور افکن رویت

آبجکت نور افکن  رویت آبجکت  نورافکن   برای نرم افزار  رویت  که شامل ۲ فایل نور افکن همراه با نورهای ies  میباشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۳ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر …

Read More »

آبجکت هالوژن رویت

آبجکت هالوژن رویت

آبجکت هالوژن رویت آبجکت  هالوژن    برای نرم افزار  رویت  که شامل ۴ فایل هالوژن میباشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر …

Read More »

آبجکت چراغ خیابان رویت ۲

آبجکت چراغ خیابان رویت 2

آبجکت چراغ خیابان رویت ۲ آبجکت چراغ خیابان   برای نرم افزار  رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۷۲۴ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده …

Read More »

آبجکت چراغ خیابان رویت ۱

آبجکت چراغ خیابان رویت 1

آبجکت چراغ خیابان رویت ۱ آبجکت چراغ خیابان   برای نرم افزار  رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۳۴۱ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده …

Read More »

آبجکت چراغ دیواری رویت

آبجکت چراغ دیواری رویت

آبجکت چراغ دیواری رویت آبجکت چراغ دیواری  برای نرم افزار  رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۳۴۳ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا …

Read More »

آبجکت چراغ سقفی رویت

آبجکت چراغ سقفی رویت

آبجکت چراغ سقفی رویت آبجکت چراغ سقفی  برای نرم افزار رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا …

Read More »

آبجکت لامپ آویز رویت

آبجکت لامپ آویز رویت

آبجکت لامپ آویز رویت آبجکت لامپ آویز  برای نرم افزار رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۵۰۲ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا …

Read More »