Home / Tag Archives: رویت (page 6)

Tag Archives: رویت

آبجکت لوستر  رویت

آبجکت لوستر  رویت

آبجکت لوستر  رویت آبجکت لوستر   برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۶۳۰ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به راحتی هر شی که میبینید …

Read More »

آبجکت مبل راحتی رویت

آبجکت مبل راحتی رویت

آبجکت مبل راحتی رویت آبجکت مبل راحتی   برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۲ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به راحتی هر شی …

Read More »

آبجکت دستگاه Urodynamic رویت

آبجکت دستگاه Urodynamic رویت

آبجکت دستگاه Urodynamic رویت آبجکت دستگاه Urodynamic  برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به راحتی هر شی که میبینید …

Read More »

آبجکت ویلچر رویت 

آبجکت ویلچر رویت 

آبجکت ویلچر رویت آبجکت ویلچر   برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به راحتی هر شی که میبینید …

Read More »

آبجکت تخت بیمارستان رویت ۲

آبجکت تخت بیمارستان رویت 2

آبجکت تخت بیمارستان رویت ۲  آبجکت تخت بیمارستان  برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به راحتی هر شی …

Read More »

آبجکت مانیتور رویت

آبجکت مانیتور رویت

آبجکت مانیتور  رویت  آبجکت مانیتور برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به راحتی هر …

Read More »

آبجکت اسپیکر رویت

آبجکت اسپیکر رویت

آبجکت اسپیکر  رویت  آبجکت اسپیکر برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۹۵۲ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به راحتی هر …

Read More »

آبجکت دوربین مدار بسته رویت ۱

آبجکت دوربین مدار بسته رویت 1

آبجکت دوربین مدار بسته  رویت ۱  آبجکت دوربین مدار بسته برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۸۲۹ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده …

Read More »

مجموعه آبجکت دو بعدی گیاه و درخت رویت

مجموعه آبجکت دو بعدی گیاه و درخت رویت

مجموعه آبجکت دو بعدی گیاه و درخت رویت مجموعه آبجکت دو بعدیگیاه و درخت رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل MB 14 و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر …

Read More »

آبجکت لامپ آویز رویت ۳

آبجکت لامپ آویز رویت 3

آبجکت لامپ آویز رویت ۳ آبجکت لامپ آویز همراه نورهای ies برای نرم افزار  رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل MB 2 و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از …

Read More »