Home / Tag Archives: رویت (page 7)

Tag Archives: رویت

آبجکت لامپ آویز رویت ۲

آبجکت لامپ آویز رویت 2

آبجکت لامپ آویز رویت ۲ آبجکت لامپ آویز همراه نورهای ies برای نرم افزار  رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۶۱۹ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از …

Read More »

آبجکت چراغ رویت

آبجکت چراغ رویت

آبجکت چراغ رویت آبجکت چراغ  همراه نورهای ies برای نرم افزار  رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۸۵۸ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده …

Read More »

آبجکت نور افکن رویت

آبجکت نور افکن رویت

آبجکت نور افکن  رویت آبجکت  نورافکن   برای نرم افزار  رویت  که شامل ۲ فایل نور افکن همراه با نورهای ies  میباشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۳ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر …

Read More »

آبجکت هالوژن رویت

آبجکت هالوژن رویت

آبجکت هالوژن رویت آبجکت  هالوژن    برای نرم افزار  رویت  که شامل ۴ فایل هالوژن میباشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر …

Read More »

آبجکت چراغ خیابان رویت ۲

آبجکت چراغ خیابان رویت 2

آبجکت چراغ خیابان رویت ۲ آبجکت چراغ خیابان   برای نرم افزار  رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۷۲۴ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده …

Read More »

آبجکت چراغ خیابان رویت ۱

آبجکت چراغ خیابان رویت 1

آبجکت چراغ خیابان رویت ۱ آبجکت چراغ خیابان   برای نرم افزار  رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۳۴۱ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده …

Read More »

آبجکت چراغ دیواری رویت

آبجکت چراغ دیواری رویت

آبجکت چراغ دیواری رویت آبجکت چراغ دیواری  برای نرم افزار  رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۳۴۳ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا …

Read More »

آبجکت چراغ سقفی رویت

آبجکت چراغ سقفی رویت

آبجکت چراغ سقفی رویت آبجکت چراغ سقفی  برای نرم افزار رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا …

Read More »

آبجکت لامپ آویز رویت

آبجکت لامپ آویز رویت

آبجکت لامپ آویز رویت آبجکت لامپ آویز  برای نرم افزار رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۵۰۲ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا …

Read More »

آبجکت لامپ رویت

آبجکت لامپ رویت

آبجکت لامپ  رویت آبجکت لامپ   برای نرم افزار رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۲۳۹ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به …

Read More »