کارشناس ارشد معماری – مولف کتاب ارگونومی در طراحی داخلی – مولف کتاب Revit 2020 -مولف اولین کتاب ویری رویت در ایران-آموزش کامل پلاگین ویری-مولف 770 صفحه Ebook پلاگین V-Ray -علاقمند به نرم افزار های BIM و CG -دارنده مدرک بین المللی Revit Architecture-تست کننده نرم افزاره Revit – نویسنده مقالات در خصوص Bim و نرم افزار -آموزش جامع نرم افزار Revit به صورت تخصصی
-آموزش مباحث بیم و پارامتریک-مدرس دانشگاه ها و مراکز آموزشی