Home / ابجکت / درب

درب

آبجکت درب رویت ۱۷

آبجکت درب رویت ۱۷ آبجکت درب  برای نرم افزار رویت   می باشد را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱.۶۱ mb و با فرمت rfa می باشد . برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۸

آبجکت درب رویت ۱۸ آبجکت درب  برای نرم افزار رویت   می باشد را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱۰.۵۷ mb و با فرمت rfa می باشد . برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۶

آبجکت درب رویت ۱۶ آبجکت درب  برای نرم افزار رویت   می باشد را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱.۴۱ mb و با فرمت rfa می باشد . برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۵

آبجکت درب رویت ۱۵ آبجکت درب  برای نرم افزار رویت   می باشد را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱.۳۹ mb و با فرمت rfa می باشد . برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید به …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۴

آبجکت درب رویت 14

آبجکت درب رویت ۱۴ آبجکت درب  برای نرم افزار رویت  که شامل ۵ عدد فایل درب با تکسچر می باشد را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱۷ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۳

آبجکت درب رویت 13

آبجکت درب رویت ۱۳ آبجکت درب  برای نرم افزار رویت   را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت,rvt, rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۲

آبجکت درب رویت ۱2

آبجکت درب رویت ۱۲ آبجکت درب  برای نرم افزاررویت  که شامل ۹ فایل درب می باشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۵۰ mb و با فرمت,rvt, rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر …

Read More »

آبجکت درب صنعتی رویت

آبجکت درب صنعتی رویت

آبجکت درب صنعتی رویت آبجکت درب صنعتی  برای نرم افزاررویت  که شامل ۲ فایل درب می باشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۴ mb و با فرمت,rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۱

آبجکت درب رویت 11

آبجکت درب رویت ۱۱ آبجکت درب  برای نرم افزار رویت  که شامل ۹ فایل درب می باشد را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۴۴ mb و با فرمت,rvt, rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۰

آبجکت درب رویت 10

آبجکت درب رویت ۱۰ آبجکت درب  برای نرم افزاررویت  که شامل ۹ فایل درب می باشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۴۴ mb و با فرمت,rvt, rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده …

Read More »