Home / ابجکت / وسایل آشپزخانه

وسایل آشپزخانه

آبجکت ظروف غذا خوری ررویت

آبجکت ظروف غذا خوری ررویت

آبجکت ظروف غذا خوری ررویت آبجکت ظروف غذا خوری برای نرم افزار رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل  حدود ۳ mb و با فرمت rfa می باشد . برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده …

Read More »

آبجکت فنجان رویت

آبجکت فنجان رویت   آبجکت فنجان رویت برای نرم افزار رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل  حدود ۳۲۰ kb و با فرمت rfa می باشد . برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده کنید.تا بتونید …

Read More »

آبجکت قوری رویت

آبجکت قوری رویت

آبجکت قوری رویت   آبجکت قوری شامل ۲ مدل برای نرم افزار رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل  حدود ۲ mb و با فرمت rfa می باشد . برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده …

Read More »

آبجکت ظروف و صبحانه

آبجکت ظروف و صبحانه   آبجکت ظروف و صبحانه برای نرم افزار رویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل  حدود ۴ mb و با فرمت rfa می باشد . برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از مدلهای آماده استفاده …

Read More »

۴ عدد آبجکت یخچال ساید بای ساید رویت

4 عدد آبجکت ساید بای ساید رویت

۴ عدد آبجکت یخچال ساید بای ساید رویت ۴ عدد آبجکت یخچال ساید بای ساید  برای رویت را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۴ MB  و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر از …

Read More »

آبجکت ساید بای ساید ۳

آبجکت ساید بای ساید 3

آبجکت ساید بای ساید ۳ آبجکت ساید بای ساید برای نرم افزاررویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۶۶۷ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک …

Read More »

آبجکت ساید بای ساید ۲

آبجکت ساید بای ساید 2

آبجکت ساید بای ساید ۲ آبجکت ساید بای ساید برای نرم افزاررویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک …

Read More »

آبجکت شیر آب رویت ۳

آبجکت شیر آب رویت 3

آبجکت شیر آب رویت ۳ آبجکت شیر آب برای نرم افزاررویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک کنید   …

Read More »

آبجکت شیر آب رویت ۲

آبجکت شیر آب رویت 2

آبجکت شیر آب رویت ۲ آبجکت شیر آب برای نرم افزاررویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۵۱۵ kb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک کنید   …

Read More »

آبجکت شیر آب رویت ۱

آبجکت شیر آب رویت 1

آبجکت شیر آب رویت ۱ آبجکت شیر آب برای نرم افزاررویت که شامل ۴ فایل شیر آب مختلف می باشد را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۹ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی …

Read More »

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE