آبجکت درب صنعتی رویت

آبجکت درب صنعتی رویت

آبجکت درب صنعتی رویت آبجکت درب صنعتی  برای نرم افزاررویت  که شامل ۲ فایل درب می باشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۴ mb و با فرمت,rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و کمتر …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۱

آبجکت درب رویت 11

آبجکت درب رویت ۱۱ آبجکت درب  برای نرم افزار رویت  که شامل ۹ فایل درب می باشد را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۴۴ mb و با فرمت,rvt, rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید سعی کنید بیشتر مدلهارو خودتون مدلسازی کنید و …

Read More »

آبجکت درب رویت ۱۰

آبجکت درب رویت 10

آبجکت درب رویت ۱۰ آبجکت درب  برای نرم افزاررویت  که شامل ۹ فایل درب می باشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۴۴ mb و با فرمت,rvt, rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده …

Read More »

آبجکت درب رویت ۹

آبجکت درب رویت 9

آبجکت درب رویت ۹ آبجکت درب  برای نرم افزاررویت  که شامل ۳ فایل درب می باشد  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۲ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده …

Read More »

آبجکت درب رویت ۸

آبجکت درب رویت 8

آبجکت درب رویت ۸ آبجکت درب  برای نرم افزاررویت  همراه با تکسچر را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک …

Read More »

آبجکت درب رویت ۷

آبجکت درب رویت 7

آبجکت درب رویت ۷ آبجکت درب  برای نرم افزاررویت  همراه با تکسچر را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک …

Read More »

آبجکت درب رویت ۶

آبجکت درب رویت 6

آبجکت درب رویت ۶ آبجکت درب  برای نرم افزاررویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک کنید     …

Read More »

آبجکت درب رویت ۵

آبجکت درب رویت 5

آبجکت درب   برای نرم افزاررویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۲۷ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک کنید password:Bimlearn.org

Read More »

آبجکت درب رویت ۴

آبجکت درب رویت 4

آبجکت درب رویت ۴ آبجکت درب  که شامل ۶  درب مختلف می باشد برای نرم افزاررویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۵۷ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده …

Read More »

آبجکت درب رویت ۳

آبجکت درب رویت 3

آبجکت درب رویت ۳ آبجکت درب برای نرم افزاررویت  را رایگان براتون گذاشتیم استفاده کنید حجم فایل ۱۰ mb و با فرمت rfa می باشد برای دانلود روی دکمه آبی زیر عکس کلیک کنید با نظرات ارزشمندتون  ما را همراهی کنید برای مشاهده ی مدلهای بیشتر کلیک کنید     …

Read More »