Bim Learn

آموزش ابزار oops در اتوکد

آموزش ابزار oops در اتوکد : خیلی وقت های پیش آمده که می خواهید فقط ؛ عنصر پاک شده در اتوکد را بازگردانید ، می توانید با Undo  کردن این کار را انجام دهید .

ولی مشکلی که است تمام ترسیمات قبلی پاک می شود که در این هنگام ؛ ابزار oops کاربرد بسیار مناسبی را دارد.

در این آموزش به بررسی ابزار OOPS پرداخته ایم .

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*