ابزار Blend در رویت

ابزار Blend در رویت

آموزش کار با ابزار Blend در رویت را می توان یکی از ابزارهای کاربردی در رویت دانست

Architecture  ⇒ Build   ⇒ Component   ⇒ Model-In-Place

بعد از وارد شدن به قسمت Model-In-Place برای شما یک پنجره نمایش داده می شود که شما در آن نوع فمیلی که میخواهید طراحی کنید را انتخاب کرده و Ok می کنید اما در حالت کلی تمام طراحی ها را می توان با  Generic Model انجام داد.

اگر بعد از طراحی فمیلی، بخواهید نوع فمیلی را تغییر دهید، میتوانید فمیلی طراحی شده را انتخاب کرده و روی Edit-In-Place کلیک کرده و از پانل Properties روی گزینه ی Family category and Parameters کلیک کنید و نوع فمیلی آن را تغییر دهید.

بعد از انتخاب نوع کتگوری از پانل Forms ابزار  Blend را انتخاب کنید.

Blend

با استفاده از این ابزار می توانید شکلی را ایجاد کنید که دارای ۲ سطح مقطع باشد. یا به عبارت دیگر ابتدای شکل به یک صورت و انتهای شکل به صورت دیگر باشد.

مرحله اول: انتخاب صفحه کاری

در ادامه:

هنگامی که روی دستور blend کلیک کنید ابزاری برای شما نمایان می شود:

 

۱: برای زمانی است که شما مبنای کارتان را طراحی می کنید، و پس از زدن این دستور  به Edit Base  تغییر کرده و سطح مبنای دوم ما را طراحی می کند.

۲:در صورت لزوم برای کنترل میزان چرخش کار خود می توانید از ابزار (Edit Vertices) استفاده کنید.

(Edit Vertices) را کلیک کرده نقاط Vertex طرح در دسترس هستند.

روش کار ابزار Blend در رویت :

وقتی دستور اجرا شد، میتوانید با ابزار Draw سطح مقطع جسم خود را رسم کنید سپس روی گزینه شماره ی ۱ کلیک کنید. در این مرحله گزینه ی Edit top  به  Edit Base تبدیل می شود، شما هم می توانید مبنای دوم جسم خود را ترسیم کنید و هم مبنای اول را ویرایش کنید.

بعد از ترسیم مبنای دوم روی گزینه ی Finish Edit Mode  کلیک کنید.

 

تنظیم ارتفاع بین این دو سطح مبنا در پنجره ی Properties قرار دارد:

پارامتر  First برای نقطه شروع و یا Base حجم شما و پارامتر Second برای نقطه انتهای حجم و یا ارتفاع اصلی حجم شما می باشد.

البته با کلیک روی جسم، فلش هایی  روی آن نمایش داده می شوند که  می توان بصورت تقریبی این ارتفاع را تغییر داد.

با زدن گزینه شماره ۲ یعنی  Edit Vertices می توان در جسم چرخش ایجاد کرد. در صورتی که تیک Finish Edit Mode را بزنید این گزینه بسته می شود در این صورت برای استفاده از این دستور باید روی گزینه ی Edit top/Base کلیک کرد تا برای شما نمایش داده شود.

خطوط نقطه چین دار با کنترلهای آبی اتصالات پیشنهاد شده است.

هر کنترل یک سوئیچ بین اضافه کردن و حذف اتصالات است.

 

برای نمایش نقاط رأس در طرح ، در پانل Vertex Connect ، روی (Controls on Base) یا (Controls on Top) کلیک کنید – هر کدام که در حال حاضر انتخاب شده است را می توان تغییر داد.

روی هرکدام که کلیک کنید به رنگ آبی برایتان ظاهرمی شود.

در پانل Vertex Connect، (Twist Right) یا (Twist Left) را برای چرخاندن محدوده انتخاب شده در جهت عقربه های ساعت یا خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و پس از انجام کار Finish کارتان را بزنید.

برای مثال شکل زیر از دو مبنای مستطیل شکل ترسیم شده است، با کمی چرخش.

آموزش کار با ابزار Blend در رویت

آموزش کار با ابزار Blend در رویت

 

نویسنده :  محمد پاک نظر-مریم محمودی خواه 

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*