Bim Learn

ادیت کردن دیوار منحنی در رویت-ایجاد فونت فارسی دررویت

ادیت کردن دیوار منحنی در رویت-ایجاد فونت فارسی دررویت :

ادیت کردن دیوار منحنی در رویت-ایجاد فونت فارسی دررویت یکی از بخشهایی می باشد , که امروزه در نرم افزار رویت با یکسری اصول می توان آموخت .

در این قسمت از ویدیو با استفاده از یکسری اصول کاربردی و راحت به آموزش ادیت کردن دیوار منحنی در رویت-ایجاد فونت فارسی دررویت می پردازیم ؛ تا بتوان در محیط های پروژه از آن استفاده کرد.

 

مدرس : محمد پاک نظر

 

 

ادیت کردن دیوار منحنی در رویت-ابجاد فونت فارسی دررویت

 

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*