Bim Learn

برش سه بعدی در رویت

برش سه بعدی در رویت : شما می‌توانید یک  کادر را به دید سه‌بعدی اعمال کنید تا هندسه نشان‌داده‌شده نما را محدود کنید .این باکس سه‌بعدی که با نام Section Box در رویت آن را میشناسید می توانید برشسه‌بعدی در Revit را انجام دهید . برای نشان دادن باکس مورد نظر می توانید در پنجره Properties چک باکس آن را فعال کنید .

با برش سه بعدی در Revit دید مناسب خود را بسازید…!

برای بهتر کردن دید خود می توانید از ViewCube استفاده کنید، یک روش بسیار عالی که می توانید به مدیریت کردن صحنه خود بپردازید .پس از فعال کردن Section Box دررویت می توانید به صورت دستی کادر مشخص شده را تغییر دهید .

که برای استفاده از این کادر می توانید به صورت دستی هم این کاررا انجام دهید ، روش دیگه ای هم برای آسان بودن برش سه بعدی در رویت وجود دارد، که استفاده ازافزونه COINS Auto-Section Box می باشد.که تنها با زدن یک کلیک می توانید برش سه بعدی خود را در نرم افزار ایجاد کنید.

برای درک بهتر آموزش زیر را مشاهده کنید.

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*