Bim Learn

تبدیل فایل عکس به کد

تبدیل فایل عکس به اتوکد با یک کلیک : خیلی وقت های تصاویری داریم که نیاز به فایل کدی آن تصویر داریم.

و زمان زیادی برای ترسیم کردن کامل آن نداریم.

داخل این آموزش به توضیح تبدیل کردن فایل عکس به اتوکد پرداختیم .

مدرس : محمد پاک نظر

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*